STAVITELSTVÍ
PŘÍPRAVA, REALIZACE A PROVOZ STAVEB

Profesně zaměřený studijní program, který poskytuje optimální přípravu pro kariéru ve stavebnictví.








ČVUT v Praze, Fakulta stavební
TechnologieFSvCVUT
TechnologieFSvCVUT
Praha 2023