STAVITELSTVÍ
PŘÍPRAVA, REALIZACE A PROVOZ STAVEB


Délka studia: 4 ROKY
Získaný titul: Bc.
Více na: Bakalářský program Stavitelství


Délka studia: 1,5 ROKU
Získaný titul: Ing.
Více na: Magisterský obor Příprava, realizace a provoz staveb

Studium je nastaveno potřebám studentů i následné poptávce praxe po absolventech. Na základě smluv s fakultou nabízí stavební firmy studentům pro absolvování jejich praxí odborné pracovní pozice. Ve spolupráci s firmami studenti také mohou zpracovávat své závěrečné práce a probíhají i další aktivity, jakou jsou exkurze a odborná školení.

Řízená praxe

Protože jde o profesně zaměřený program, jehož cílem je připravit absolventy na zapojení do praxe, je součástí bc. studia 12 týdnů odborné řízené praxe a součástí mgr. studia dalších 6 týdnů odborné řízené praxe. Na rozdíl od ostatních studijních programů je praxe na špičkových pozicích u předních stavebních společností zajišťována přímo Fakultou stavební ČVUT, a to včetně osvědčených mentorů.

Úplatnění absolventů

Absolventi programu Stavitelství – Příprava, realizace a provoz staveb se uplatní v širokém spektru stavebních profesí a pozicí v oblasti řízení stavby, koordinace stavebních procesů, přípravy, realizace, údržby a provozování pozemních, inženýrských, dopravních a vodohospodářských staveb, v dodavatelských i investorských organizacích či v orgánech státní správy, jako stavební podnikatelé či pozicích projekčních, především jako:

 > Projektový manager
 > Hlavní inženýr projektu
 > Koordinátor BIM
 > Stavbyvedoucí
 > Přípravář
 > Technolog
 > Technický dozor
 > Stavební podnikatel
 > Vedoucí útvarů vč. stavebních úřadů
 > Koordinátor BOZP
 > Specialista bezpečnosti práce
 > Odborníci na řízení provozu budov - Facility manager
 > ProjektantČVUT v Praze, Fakulta stavební
TechnologieFSvCVUT
TechnologieFSvCVUT
Praha 2023