STAVITELSTVÍ
PŘÍPRAVA, REALIZACE A PROVOZ STAVEB

Přihlášení :

ODBORNÁ ŘÍZENÁ PRAXE

Protože jde o profesně zaměřený program, jehož cílem je připravit absolventy na zapojení do praxe, je součástí bc. studia 12 týdnů odborné řízené praxe a součástí mgr. studia dalších 6 týdnů odborné řízené praxe. Na rozdíl od ostatních programů je praxe zajišťována Fakultou stavební ČVUT, a to včetně osvědčených mentorů, na špičkových pozicích u předních stavebních společností.

     
     

Cílem praxe je:

 > ověření a uplatnění znalostí získaných v průběhu studia,
 > získání praktických znalostí a zkušeností z projektové přípravy, přípravy realizace zakázky, realizace a správy/údržby stavby,
 > rychlejší adaptace při nástupu do zaměstnání,
 > vytvoření podmínek pro odborný růst a postup do vyšších vedoucích / manažerských funkcí

První odbornou praxi v délce dvanácti týdnů, v rámci bc. studia, absolvujete v letním semestru čtvrtého ročníku (8. semestr), vždy dle termínů akademického roku. Druhou odbornou praxi v délce šesti týdnů, v rámci mgr. studia, absolvujete v zimním semestru druhého ročníku (3. semestr) mgr. studia.

Náplní odborné řízené praxe je vaše aktivní zapojení ve firmě při projektové přípravě, přípravě stavební zakázky, realizaci či provozu (správě, údržbě) konkrétního stavebního díla, což povede k rozvíjení vašich odborných teoretických i praktických znalostí.

Spolupracující společnosti mají pro výkon odborné řízené praxe určeného svého zástupce - mentora, který vás bude provázet a vést a také vás bude hodnotit průběžně i v závěrečné zprávě. Praxe studentů je ukončena společným závěrečným jedno nebo dvoudenním seminářem.


ČVUT v Praze, Fakulta stavební
TechnologieFSvCVUT
TechnologieFSvCVUT
Praha 2023