STAVITELSTVÍ
PŘÍPRAVA, REALIZACE A PROVOZ STAVEB

Informace o exkurzích:

Nedílnou součástí studia jsou tematicky zaměřené exkurze, pořádané na významné stavby v Praze a okolí.

Exkurze na různé typy staveb, k výrobcům stavebních materiálů, dodavatelům technologií nebo do projekčních kanceláří.

Zveřejnil(a) TechnologieFSvCVUT dne 31. rijna 2022
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
TechnologieFSvCVUT
TechnologieFSvCVUT
Praha 2023